Utställning

- Välkomna till Marielunds konsthall!

Här nedan kan ni bl a se exempel på min konst.

(Klicka på målningen för att backa framåt/bakåt med pilarna vid sidorna)

Marielund, konstnärsgården på Hven

Bokningar, alla frågor om Marielund

Telefon:   0418 - 72 037

Email    :   venceleste@gmail.com

Webmaster
Alla frågor rörande själva website'n

Kontakt:   webmaster@marielund-hven.se