Nytt&Info

Onsdag 24 april (vecka 17)

- Hej!

Som synes är denna sida försenad, i sig klar, men  jag
inväntar en uppdatering av en produkt samt
tillstånd att visa bilder som ska presenteras här.

Sidan med info och nyheter kommer att innehålla
fakta om Marielund, turistinfo, info om ön Hven,
tidtabeller för båtarna till fastlanden
både till Landskrona och Danmark etc...

- Återkom mycket snart, då sidan publiceras så fort
jag fått klartecken av de ovan nämnda punkterna !
- Beklagar förseningen!

Admin


Marielund, konstnärsgården på Hven

Bokningar, alla frågor om Marielund

Telefon:   0418 - 72 037

Email    :   venceleste@gmail.com

Webmaster
Alla frågor rörande själva website'n

Kontakt:   webmaster@marielund-hven.se