Välkommen

Konstnärsgården Marielund öppet fr o m Kristi Himmelfärdsdag

Max. 6 personer åt gången i galleriet. Ring innan ni kommer.

Endast 2 personer eller familj/natt för boende på Marielund under Coronatider.

Kontakt, bokningar, frågor om Marielund:   0418 - 72 037 / 070 - 630 00 39
Email-adress (bokningar etc):   venceleste@gmail.com 

MARIELUND

Konstnärsgården på Hven

Konstutställning

Målarkurser

Rum för resande

Nyheter & Events

Marielund, konstnärsgården på Hven

Bokningar, alla frågor om Marielund

Telefon:   0418 - 72 037

Email    :   venceleste@gmail.com

Webmaster
Alla frågor rörande själva website'n

Kontakt:   webmaster@marielund-hven.se